Zapis rozmów prowadzonych na komunikatorach

Wszelkie rozmowy prowadzone za pośrednictwem komunikatorów są zapisywane w pamięci konkretnego portalu społecznościowego oraz w pamięci naszego komputera. Oznacza to, że nie możemy bezkarnie korzystać z takich form porozumiewania się. Zapis informacji otrzymywanych, ale także przekazywanych nadawcy jest automatyczny i nie ma możliwości obejścia tego procesu. Zapisywanie rozmów ma wiele argumentów. Po pierwsze, na podstawie takich danych możliwe jest ewentualne lokalizowanie przestępców oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, które grasują po wybranych portalach społecznościowych. W ten sposób możemy ograniczyć wszelkie zdarzenia przestępcze, jakie mają miejsce po nawiązaniu nowej znajomości internetowej. Komunikatory, tym samym, stają się bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Inną przyczyną jest to, że pisane podczas rozmowy informacje mogą być wykorzystanie w różnorodnych procesach sądowych. Nie zawsze bowiem piszemy jedynie o banalnych sprawach oraz bieżących problemach. Za pomocą takich programów możemy również grozić oraz zastraszać konkretne osoby. Tego typu działania są zabronione. Zapisywanie rozmów na komputerze daje możliwość powrotu do przesłanych informacji oraz odtworzenia potrzebnych nam danych. Jak widać, zdecydowanie lepiej orz praktyczniej jest przechowywać wiadomości przesłane za pośrednictwem komunikatorów, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli odświeżyć sobie konkretną rozmowę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.