Społeczeństwo żyjące światem komputerowym

„Wirtualne społeczeństwo, opisywane dla nas przez Alvina Tofflera, znanego i cenionego socjologa amerykańskiego, ma obecnie do swojej dyspozycji wiele sposobów komunikacji. Lawinowo powstają nowe czaty, komunikatory, listy dyskusyjne, blogi i portale społecznościowe. Te ostatnie wychodzą już poza swoją pierwotną funkcję – ułatwienie komunikacji między znajomymi. Jak pokazują badania serwisy te są już wykorzystywane przez ponad 45 proc. przedsiębiorców, m.in. do promowania swojej działalności biznesowej, ale też do wyszukiwania informacji o ubiegających się o pracę”. Jak widać świat komputerowy oraz różnorodne formy komunikowania się internetowego zdominował wszelkie relacje społeczne oraz jest obecny w każdym aspekcie naszego życia. Dzieci, od najmłodszych lat, uczą się korzystania z określonych wersji programów komunikacyjnych. Taka sytuacja sprawia, że coraz częściej wykazujemy trudności w tradycyjnym prowadzeniu różnorodnych konwersacji. Rozmówcy dysponują bardzo ograniczonym słownictwem oraz mają trudności w tworzeniu poprawnych i logicznych zdań. Tego typu zjawiska są efektem skróconych form rozmowy internetowej oraz stosowaniem szeregu emotikonów zamiast opisywania swoich odczuć. Rozwój wirtualnej rzeczywistości komputerowej zdecydowanie zmienia oraz warunkuje nasze społeczne funkcjonowanie oraz zasady komunikowania się między ludźmi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.