Rozwój portali społecznościowych a komunikatory

Rozwój różnorodnych form komunikatorów oraz ich szeroką popularność wśród społeczeństwa wiąże się ściśle z rozwojem kolejnych rodzajów portali społecznościowych. To właśnie te formy kontaktu pomiędzy poszczególnymi osobami są niezwykle cenione wśród społeczeństwa. Oparcie konstrukcji poszczególnych portali na zasadach działania konkretnych komunikatorów stała się najlepszą decyzją, jaką mogli podjąć konstruktorzy stron internetowych. Takie portale, jak Nasza Klasa, czy Facebook są przecież niczym innym, jak określoną formą kontaktu z wybranymi osobami. Są one zrzeszone w grupach docelowych, jakimi są wybrane klasy, w przypadku pierwszego portalu. Za pośrednictwem swojego konta możemy swobodnie przesyłać wiadomości dostępne dla wszystkich zapisanych użytkowników, ale także wiadomości prywatne, do których dostęp ma tylko określony odbiorca. Omawiane formy porozumiewania się są całkowicie darmowe. Nie jesteśmy zatem narażeni na jakiekolwiek koszty posiadania oraz użytkowania swojego konta internetowego. Jak widać rozwój komunikatorów jest ściśle powiązany z występowaniem oraz działaniem różnych portali społecznościowych. Bez owych form wirtualnych nie byłoby mowy o takim zasięgu działania poszczególnych komunikatorów. Z roku na rok powstają nowe propozycje programowe, aczkolwiek wciąż dominuje tendencja użytkowania starych oraz sprawdzonych form rozmowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.