Dodatkowe funkcje komunikatorów

W wielu komunikatorach można układać kontakty w grupach, na przykład: rodzina, praca, szkoła itp. Można używać awatarów, czyli obrazków które będą nas identyfikowały. Nie musi to być nasze zdjęcie. Istnieje kilka typów wiadomości możliwych do wysłania: powiadomienie, zaproszenie, wyskakujące. Powiadomienie wysyła tylko tekst. Nie jest zaproszeniem do rozmowy, tylko chce się wysłać wiadomość. Zaproszenie do rozmowy, w którym chce się rozmawiać. Wiadomość wyskakująca jest to powiadomienie które rozwija się na kilka sekund i się zamyka. Nie wymaga zwracania na nie uwagi jeśli się nie chce. Wiele komunikatorów pokazuje jeśli druga osoba coś pisze. Często możliwe jest użycie emotikonów. Istnieją grupowe czaty, w stylu IRC MultiUser Chat. Pozwala on na tworzenie sal publicznych i prywatnych, czasowych lub stałych lub takich które znikają gdy nie mają użytkowników. Możliwe jest także ograniczenie dostępu do sal za pomocą certyfikowanych zaproszeń. Innymi funkcjami komunikatorów jest przesyłanie plików. Najczęściej używany jest protokół P2P. Możliwe jest używanie innych systemów komunikacji, takich jak tablica elektroniczna, lub też otwarcie innych programów takich jak VNC lub wideokonferencji. Usługi komunikatorów stosuje się do rozmów osoby z osobą, możliwe jest jednak połączenie z maszyną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.